Oferta

Zakres naszych usług: 

 

Prowadzenie ewidencji ryczałtowych

 • ewidencje podatku od towarów i usług;
 • obsługa pracowników;
 • rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

 

Prowadzenie Książki Przychodów i Rozchodów

 • ewidencja kosztów i przychodów;
 • ewidencja środków trwałych;
 • ewidencja wyposażenia, ewidencje podatku od towarów i usług;
 • obsługa pracowników, rozliczenia właścicieli;
 • rozliczenia z Urz??dem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

 

Prowadzenie ksiąg handlowych

 • wszystkie  ewidencje księgowe (księgi główne, pomocnicze, ewidencja środków trwałych, ewidencja wyposażenia, ewidencje podatku od towarów i usług );
 • rozliczenie właścicieli;
 • sporządzenie raportów (rocznych i miesięcznych);
 • obsługa pracowników;
 • rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

 

Obsługa kadrowo płacowa

 • listy płac;
 • imienne raportów osób ubezpieczonych (RMUA);
 • deklaracje ZUS;
 • deklaracje podatku od osób fizycznych (PIT 4);
 • deklaracje PFRON;
 • przekazywanie drogą elektroniczną dokumentów ZUS;
 • przygotowywanie dla Zarządu (właścicieli) wszelkiego rodzaju sprawozdań dotyczących zatrudnienia;
 • nadzór nad dokumentacją kadrową - w tym przygotowanie akt pracowników;

 

Rejestracje działalności gospodarczej

 • osoby fizyczne prowadzące działalności gospodarczą;
 • spółki cywilne;
 • spółki osobowe;
 • spółki partnerskie;
 • spółki handlowe.